Siemiatycze

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Język angielski A1 - kurs online

hello

Nauczysz się:

Celem kursu jest poznanie podstawowych zasad gramatyki oraz podstawowego słownictwa, nabycie umiejętności komunikacji w prostych sytuacjach życiowych w zakresie języka angielskiego na poziomie A1.

Program szkolenia:
 1. Posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych).
 2. Rozumienie ze słuchu bardzo prostych, krótkich wypowiedzi artykułowanych powoli i wyraźnie w standardowej odmianie języka.
 3. Rozumienie krótkich, prostych wypowiedzi pisemnych (listy, ulotki, ogłoszenia itp.).
 4. Tworzenie bardzo krótkich, prostych i zrozumiałych wypowiedzi ustnych.
 5. Tworzenie bardzo krótkich, prostych i zrozumiałych wypowiedzi pisemnych w formie prostych wyrażeń i zdań (np. wiadomość, e-mail, zaproszenie)
 6. Reagowanie ustnie w prosty i zrozumiały sposób w typowych sytuacjach życiowych (powitanie, pożegnanie, przedstawienie się itp.).
 7. Reagowanie w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach życiowych (odpowiedź na ogłoszenie, zaproszenie, e-mail).
 8. Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie.
 9. Dokonanie samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) z wykorzystaniem technik samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika).
 10. Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym (np. encyklopedii, mediów).
 11. Stosowanie strategii komunikacyjnej (np. domyślanie się zanczenia wyrazów z kontekstu) oraz prostych strategii kompensacyjnych (np. zastapienie innym wyrazem, opis) w przypadku gdy nie nie zna lub nie pamięta się jakiegoś wyrazu.
 12. Posiadanie świadomości językowej (np. dostrzeganie podobieństw i różnic między językami).
Do kogo skierowanie jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozpocząć naukę języka angielskiego od podstaw. Kurs przewidziany jest dla grupy 6-cio osobowej. Zebranie się grupy jest warunkiem rozpoczęcia kursu.

Sposób realizacji szkolenia:

Kurs będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów typu Skype. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerą i mikrofonem.

Prowadzący:

Wykwalifikowany i dyplomowaniy lektor języka angielskiego posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wykładowaca sumienny, punktualny i kontaktowy.

Zapewniamy:

W ramach szkolenia słuchacze otrzymają podręcznik oraz będą otrzymywać materiały w wersji elektronicznej i zadania do wykonania.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.

Czas trwania:

Szkolenie obejmuje 90 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45min.).

Zajęcia będą odbywały się 2-3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.

Cena:

1600 zł

Kontakt:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 24, tel. 85 6552143, e-mail: siemiatycze@zdz.bialystok.pl