Siemiatycze

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kwalifikacje na start - III edycja

kwalifikacje 11

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Siemiatyczach poszukuje bezrobotnych osób po 30 roku życia do projektu "Kwalifikacje na start kompleksowy program wsparcia osób niepracujących - III edycja"

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • pozostające bez pracy (bierne zawodowo)
  • które ukończyły 30 lat
  • zamieszkują na terenie powiatu: bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego
  • należą co najmniej do jednej z grup tj.: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach (max średnie wykształcenie)

Zapewniamy:

  • bezplatny udział w projekcie
  • stypendia stażowe - 1440,00 zł netto miesięcznie
  • stypendium szkoleniowe - 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
  • zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo, szkolenia, staże
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w czasie trwania szkolenia i stażu
  • przerwy kawowe i obiadowe na szkoleniach

Szczegółowe informacje w Regulaminie projektu lub siedzibie Ośrodka Kształcenia Zawodowego Siemiatyczach.

Regulamin udziału w projekcie: https://www.zdz.bialystok.pl/images/projekty/Kwalifikacje19/Za%C5%82%C4%85cznik_5_SW_-_Regulamin_udzia%C5%82u_w_projekcie_od_2.12.2020_.pdf

Formularz zgłoszeniowy: https://www.zdz.bialystok.pl/images/Kwalifikacje19/Za%C5%82%C4%85cznik_6_SW_Formularz_zg%C5%82oszeniowy.pdf