Siemiatycze

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Zwiększ swoje Kwalifikacje

zs

 ZDOBĄDŹ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI!

POPRAW WARUNKI ZATRUDNIENIA!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Siemiatyczach zaprasza do udziału w projekcie "Zwiększ swoje Kwalifikacje - kompleksowy program wsparcia osób pracujących". Do udziału zapraszamy osoby pracujące po 30 roku życia, zamieszkujące na terenie powiatu: bielskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- ich zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł

- zatrudnione są na podstawie umów krótkoterminowych, tj. takich, które kończą się w okresie realizacji projektu lub trwają nie dłużej niż 6 miesięcy

- pracują w ramach umów cywilno-prawnych.

 

 

 

Zapewniamy:

- bezplatny udział w projekcie

- stypendium szkoleniowe - 8,69 zł brutto za każdą faktyczną godzinę uczestnictwa w szkoleniu zawodowym

- zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo, szkolenia

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną. 

Regulamin udziału w projekcie:https://www.zdz.bialystok.pl/images/projekty/Pracuj%C4%85cy19/Za%C5%82%C4%85cznik_5_SW_-_Regulamin_udzia%C5%82u_w_projekcie_od_2.01.2021.pdf

Formularz zgłoszeniowy: https://www.zdz.bialystok.pl/images/projekty/Pracuj%C4%85cy19/Za%C5%82%C4%85cznik_6_SW_Formularz_zg%C5%82oszeniowy_w_2021.pdf

Więcej informacji oraz zapisy:

OKZ Siemiatycze, ul. Pałacowa 24

tel. /85/655 21 43