Siemiatycze

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Szkoły zaoczne

Szkoły zaoczne

Obecnie przy siemiatyckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego działa zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

 

SZKOŁY ZAOCZNE

Szkoła

Zawód

Podbudowa

Dokumenty rekrutacyjne

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

---

3-letnie na podbudowie gimnazjum lub szkoły zawodowej

- Podanie o przyjęcia do szkoły

- Świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej

-Trzy zdjęcia (37 mm x 52 mm)

 

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 24

Znajdź Szkołę lub ośrodek